Isnin, 20 April 2009

SEDIKIT TENTANG SAJAK

Puisi adalah karya sastera dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Kata-kata, betul-betul terpilih agar memiliki kekuatan pengucapan. Walaupun singkat atau padat, namum mempunyai kekuatan. Lantaran itu, salah satu usaha penyair adalah memilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi (rima).
Kata-kata mewakili makna yang lebih luas dan lebih banyak maksudnya. Justeru, kata-kata dicari konotasi atau makna tambahannya dan dibuat bergaya dengan bahasa figuratif. Menurut Sahlan (2005) puisi ialah peluahan emosi daripada seseorang penyair yang berteraskan sesuatu, seperti kejadian yang dilihat atau dialaminya, keakrabannya dengan pemerihal yang disampaikannya serta emosinya pada masa itu.
Sentimen dan perasaan turut memperkaya apa yang ingin disampaikannya dalam bentuk puisi tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, seseorang penyair selalunya meluahkan isi puisinya melalui konsep yang abstrak, iamginatif, emosional, subjektif, mengikut rasa, pengetahuan, pengalaman serta pengurusan bahasa yang dimilikinya. Dalam luahan ini terdapat nadi dan kehidupan yang segar, bergerak bersama-sama pendengar dan pembaca.
Puisi yang dihasilkan oleh seseorang penyair juga mempunyai matlamat atau tujuan tertentu diciptakan. Pertama, ada sesuatu yang hendak diperkatakan tetapi tidak dapat diucapkan, maka dipindahkan ke dalam bentuk puisi dengan cara penyampaian yang lebih murni dan indah. Kedua, kerana mendidik melalui kesan keperimanusiaan dan pengajaran. Ketiga, kerana menghibur dengan meninggalkan kesan keindahan kepada khalayak pendengar atau pembaca.
Keindahan puisi adalah berbeza daripada keindahan prosa. Shelley pernah mencatatkan bahawa “puisi mengubah segala-galanya menjadi indah, malah lebih mengindahkan sesuatu yang telah sedia indah, mampu mencantikkan sesuatu yang telah rosak, mewujudkan pemerihalan di luar kelumrahan, mampu pula membongkar segala yang bertutup dengan kepura-puraan sebagai semangat bentuknya” (Holman, 1972:406)
Melihat kepada konteks kebudayaan Melayu, Za’ba (1965) mendefinisikan puisi atau karangan berangkap sebagai “khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Maka, dengan gambaran yang cantik itu, perkara yang dikatakan itu bertambah menarik kepada hati orang yang mendengarnya” Definisi ini memusatkan perhatian kita kepada kecantikkan atau keindahan bahasa, metafora, alusi, imej dan sebagainya. Za’ba juga mendefiniskan tema dan kesan tema terhadap pembaca. Seterusnya, Za’ba juga mencarikan struktur puisi atau apa yang disitilahnya sebagai karangan berangkap.
Tegas Za’ba, “karangan berangkap itu ialah karangan yang disusunkan dengan bahagian yang berkerat-kerat dan antara sekerat dengan sekerat itu biasanya berjodoh bunyi dan rentaknya atau isinya serta kebanyakkan memakai timbangan atau sukatan tertentu”. Definisi ini amat baik kerana Za’ba meneliti secara terperinci ciri-ciri puisi, bukan sahaja sifat-sifat abstrak seperti kecantikkan dan kemanisan, tetapi juga struktur dasarnya.
Menurut Wordsworth (1800) seorang penyair Inggeris kurun kesembilan belas, puisi ialah pengucapan tentang perasaan ghairah yang iamginatif dan biasanya berentak. S.T Coleridge (1811-1812) seorang lagi penyair Inggeris yang hidup sezaman dengan Wordsworth menegaskan bahawa puisi sebagai “the best words in their best order” atau kata-kata terbaik dalam susunan terbaik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan