Selasa, 21 April 2009

PEMBINAAN AYAT DALAM SAJAK

Penghasilan sajak memerlukan ketekunan dalam membuat penyataan. Penyataan yang terhasil daripada gabungan diksi ke diksi memungkinkan terbinanya ayat dalam sajak yang baik. Walaupun banyak elemen lain yang perlu dalam penghasilan sajak, hal bahasa menjadi cukup dominan. Memang tidak dinafikan bahawa soal pemikiran menjadi unsur utama dalam sajak, namun peranan bahasa sebagai penyataan dalam sajak juga menjadi perkara yang cukup besar sifatnya.
Seseorang penulis atau penyair gagal menyempurnakan sajaknya apabila soal penggunaan ayat dalam sajaknya tidak diberi perhatian yang khusus. Banyak yang beranggapan bahawa, asalkan penyataan itu indah, maka, sudah cukup untuk dinyatakan sebagai pengucapan ayat dalam sajak. Hal ini berlaku kerana seseorang penulis atau penyair tidak melakukan pemilihan yang tepat dan memberi makna perkaitan yang jelas dalam setiap ikatan atau rangkaian dalam sajaknya.
Justeru, antara penyataan yang indah dengan penyataan yang benar, jauh bezanya. Yang benar belum tentu betul. Begitu juga dengan yang indah belum tentu menarik. Sebagai contoh, secara hukum bahasanya ayat seperti ini adalah betul iaitu “saya suka makan batu” tetapi dalam pemberian makna, mana mungkin kita makan “batu” kecuali frasa “batu” itu menjadi “kuih Batu Manis”.
Apatah lagi dalam konteks sesebuah sajak yang sememangnya menekankan upaya bahasa sebagai pembentukan ayat. Sajak yang terhasil dengan ayat sajak yang selamba, maka sajak itu pun menjadi hambar. Kalau ayat sajaknya berbelit-belit maka timbul juga masalah sulit mentafsir maknanya. Sesebuah sajak yang baik adalah sajak yang menyerlahkan ayat yang ringkas, ekonomis, mempunyai tafsir lapis makna yang berbagai dan mempunyai makna yang cukup dalam.
Harus diingat, bahawa seseorang penulis atau penyair bukan “perosak bahasa” tetapi seseorang “pencipta bahasa”. Melalui sajak, seseorang penulis atau penyair mampu mewujudkan ungkapan yang segar, logik, kreatif dan bernas. Melalui sajak juga keintiman diksi menimbulkan aura ayat yang indah. Sudah tentu dengan aura yang demikian, maka ayat yang terbina mampu pula menyerlahkan pemikiran dalam sajak tersebut.
Memang diakui, bukan mudah membentuk ayat dalam sajak. Usaha ini memerlukan seseorang penulis atau penyair mempunyai kekayaan perbendaharaan kata dalam mindanya. Andai kata seseorang penulis atau penyair ini mempunyai kekayaan perbendaharaan kata, seseorang penulis atau penyair itu juga perlu mempunyai kekuatan dari segi pemerhatian, pengamatan dan penilaian terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan