Khamis, 23 April 2009

INDAH, KEINDAHAN, MENGINDAHKAN

Proses penulisan hingga pembacaan sebuah sajak sesungguhnya dapat kita telusuri lewat beberapa pendekatan, harus difahami bahawa sajak dapat kita lihat sebagai sebuah objek pentafsiran dan tidak bergantung sepenuhnya pada teori pendekatan, akan tetapi sebaliknya keberadaan sebuah teori atau pendekatan sepenuhnya bergantung pada keberadaan sajak itu sendiri.
“Membaca” sajak dengan menilai makna tersurat dan tersirat melalui teori tidak seharusnya dilakukan secara sebarangan. Sesebuah sajak memiliki arah dan visinya untuk berdiri sebagai karya. Arah dan visinya inilah yang akan menimbulkan nilai gugah dan tafsir sama ada oleh penulis itu sendiri atau pembaca. Salah satu pendekatan bagi membaca puisi adalah dengan menekuni hasrat kepuisian itu.
Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan yang boleh dikaitkan dengan nilai hasrat ini adalah melalui pendekatan rasa dan estetika iaitu sebuah proses pendekatan yang mengkaji kelahiran sebuah sajak. Proses ini bermula dengan wujudnya nilai rasa yang menimbulkan estetika penulisan penyair. Penyair meluahkan apa yang dirasakannya dan yang ingin dituangkannya dalam sajak tetapi melalui proses bahasa yang terjamin, bukan cetusan bahasa yang drastik.
Penyair mampu mencapai kondisi yang berubah bagi menjanakan pemikiran dan perasaannya sebagai sebuah kewujudan makna yang kuat, gelora perasaan, gelombang hasrat yang menyentuh gerak hati dan kepekaan estetika dalam diri seorang penyair, sebuah kegelisahan yang menerbitkan api kreativitinya. Proses ini terjadi secara spontan apabila penyair berdepan dengan suatu realiti yang memicu sebuah pengalaman estetika dalam dirinya.
Memang sajak yang baik tidak selalu harus komunikatif, justeru seringkali sajak tampil terbalut dengan tafsir berbeza oleh pembaca. Terbungkus oleh metafora yang halus berlapis-lapis yang semakin kuat menimbulkan citra atau perlambangan yang lebih kaya. Banyak sajak yang tetap bernilai tanpa sepenuhnya dapat difahami kerana multi tafsir yang dapat lahir daripada pentafsirannya.
Apa yang penting, binaan rasa dalam sajak. Rasa ini terbina melalui bahasa sajak yang mengalami bunyi, rentak dan makna bagi mencetuskan garapan penghasilannya. Kata-kata yang terhasil dalam bahasa sajak harus memberi nikmat yang padat kepada penulis kerana bahasa sajak merupakan persembahan dalam kata-kata. Ini bermakna bahasa yang terdiri daripada kata-kata dalam sajak juga berperanan sebagai alat komunikasi.
Lantaran itu, bahasa dalam sajak merupakan wahana komunikasi penyair kepada pembaca yang mengandungi rasa dalam penafsiran penyair terhadap sesuatu mesej. Sajak memiliki sifat yang tersendiri. Hal ini demikian disebabkan oleh luasnya daerah kemungkinan teknik dan gaya seseorang penyair kerana sajak mempunyai dua lapisan makna. Lapisan atas dan lapisan bawah. Penyair yang menghasilkan sajak pasti mengutamakan makna lapisan bawah berbanding makna lapisan atas.
Penyair sebagai manusia dan sebagai insan biasa, sentiasa tumbuh dan dicabar oleh tuntutan-tuntuan tertentu sesuatu era. Ini memungkinkan tercetusnya getar makna bagi melahirkan sajak. Di sinilah seseorang penyair mengutarakan rasanya dengan penuh estetika terhadap persekitarannya. Setiap sajak yang tercipta sedikit sebanyak mendekatkan penyair kepada sebahagian kecil cakerawala tuhan yang maha luas.
Di samping itu mengakrabkan penyair dengan suasana makhluk lain yang sama-sama mencari dan sama-sama menikmati serta sama-sama terhukum oleh getir dan getar kehidupan. Justeru, penyair memasuki dunia imaginasi sebenarnya untuk melihat kemungkinan realiti. Berada dalam dunia realiti penyair cuba pula menduga kemungkinan imaginasinya.
Getar estetika penyair merakam kemustahilan kerana ingin menemui kewarasan. Kemudian merakam kekejaman kerana ingin menemui kemanusiaan. Penyair juga bergerak bukan sahaja atas landasan fikiran logika semata-mata tetapi akal logika dan rasa bagi memperkatakan tanggapan kebenaran.
Menurut Dr. Sohaimi keberkesanan pengalaman estetik disebabkan oleh dua faktor yang berkaitan iaitu pengarang dan pembaca. Pembaca mesti mempunyai kemahiran untuk mengkaji karya sastera dan "sehati" dengan pengarang. "Sehati" dengan pengarang bermaksud bahawa pembaca mesti sensitif, imaginatif dan intelek serta emosinya berkeupayaan merasa dengan berkesan, berkeupayaan simpati serta empati dan bersedia menerima ekspresi sastera yang dibina oleh pengarang.
Menurut Dr. A.Wahab secara umumnya estetika itu merujuk kepada sesuatu objek alam dan seni yang bernilai dan berguna pada penglihatan dan penikmatan kita seperti sesuatu yang indah, yang mengagumkan, yang mempersonakan, yang menarik, yang cantik, yang agung dan juga yang melucukan. Ia dapat mewujudkan satu perasaan dalam diri kita tentang keindahan. Keindahan itulah letaknya nilai estetika.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan